Mültecilere Karşı Örülen Duvarlar (Panel)

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği olarak Jus Humanis Klubü işbirliği ile Lund Üniversitesi’nde Türkiye ve İsveç özelinde ‘’Mültecilere Karşı Örülen Duvarlar’’ paneli düzenlenmiştir.

9 Aralık 2016 tarihinde moderatörlüğü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından yapılan panel, dernek başkanımız Uğur Yıldırım’ın konuşmasıyla başladı.

Lund Üniversitesinden insan hakları, mülteciler ve göç konusunda araştırmalar yapan Dr. Vladislava Stoyonova ; göç kısıtlamaları, standartları ve istisnalarından Avrupa Birliği özelinde bahsetti. Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan kanunlar ve yönetmeliklerden bahsederken çıkarılan güncel kanunların birbiriyle çatıştığından bahsetmiştir. Genelde seyahat özgürlüğü mevcut iken özelde mültecinin yaşadığı yerin devletler tarafından belirlendiğinden bahsetmiştir.

İkinci olarak İsveç Mülteci Destek Grubu (FARR) başkanlığı ve ELENA Derneği’nde koordinatör olarak görev yapmış Michael Willeams tarafından Avrupa Birliğinin Mülteci Politikası ve uygulamaya konulan son geçici kanundan bahsetti. Bu kanuna göre mültecilerin aile birleştirilmesinin kısıtlandığı, aile birleştirmesinin yapılabilmesi için belli şartların yerine getirilmesi ve belli bir sürenin bu şartlarda tamamlanması gerektiğini anlattı.

Daha sonra Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları konusunda uzmanlaşmış İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Berdal Aral Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara karşı tutumu konusunda katılımcılara bilgi verdi. Suriyeli sığınmacıların Türkiye’nin Cenevre sözleşmesine koyduğu çekince sebebi ile mülteci olarak kabul edilmediği, geçici koruma altında oldukları Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı ve kamplar hakkında detaylı bilgi verdi. Konuşmasında Avrupa Birliği’nin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmediği ve samimiyetsiz bir tutum içerisinde olduğu düşüncesini paylaştı.

Hit: 1084

Haberler