İnsan ticaretine karşı işbirliği gerekli

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Vekili Önder Bakan, "Modern insan hakları teorisinin temelini oluşturan ve insanın doğuştan sahip olduğu insan onuru ve haklarını tamamen yok sayan insan ticareti suçuna karşı etkili bir şekilde mücadele edebilmek için tam manasıyla işbirliği gerekmektedir" dedi. Bakan ayrıca Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre dünya genelinde 21 milyon kişinin insan ticareti suçuna maruz kaldığını söyledi. 

 

BU BİR İNSAN İSTİSMARI

30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda "İnsan Ticaretiyle Mücadele Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayın açılışında konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Vekili Bakan, bir insanın başka bir kimse tarafından istismar edilmesi şeklinde gerçekleşen insan ticareti fiilinin, insanları temel hak ve hürriyetlerinden yoksun bıraktığını ve kişi onuruyla bağdaşmayan muamelelerle karşı karşıya getirdiğini kaydetti.

 

YALIN ANLAMIYLA KÖLELİK!

Bu durumun yalın tanımıyla "kölelik" kurumuna benzeyen pek çok özelliği içerisinde barındırdığını dile getiren Bakan, şunları kaydetti: "Bu olgunun, bugün 'çağımızın köleliği', 'modern kölelik' ya da 'köleliğin modern biçimi' gibi isimlerle anılması çok yaygın hale gelmiştir.İnsan ticareti, ilk ortaya çıktığı dönemlerden bugüne hem mağdurların profili hem de sayısı bakımından giderek genişleyen bir nitelik kazanmış, ulusal planda olduğu kadar uluslararası boyutta da tehlike teşkil eden, organize suç örgütlerine ciddi bir ekonomik kaynak sağlayan önemli bir sorun haline gelmiştir. Bugün toplumun karşılaştığı en karmaşık ve sansasyonel insan hakları sorunlarından birini teşkil eden insan ticaretinin, uluslararası suç faaliyetleri içinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığından sonra ikinci sırada geldiği kabul edilmektedir."


21 MİLYON KİŞİ BU SUÇA MARUZ KALDI

Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre dünya genelinde 21 milyon kişinin insan ticareti suçuna maruz kaldığının tahmin edildiğini belirten Bakan,  Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin "2016 Küresel İnsan Ticareti Raporu"na göre dünya genelindeki insan ticareti mağdurlarının üçte birini çocukların oluşturduğunu söyledi. Bakan,  Birleşmiş Milletler verilerinin, suç örgütlerinin bu suçtan yıllık ortalama 30-35 milyon  ABD doları yasal olmayan gelir elde ettiğini gösterdiğini aktardı. İnsan ticareti suçunun kamuoyu gündeminde yer almasıyla, mücadele çalışmalarının hız kazandığını vurgulayan Bakan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İnsan ticareti suçuna neden olan faktörlerin ekonomik ve sosyolojik yönlerinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Nitekim insan ticareti, pek çok farklı bileşenin sonucunda ortaya çıkan, karmaşık bir yapıya sahip bir suç tipidir. Özellikle göç olgusu, yoksulluk, küreselleşme, ayrımcılık, yolsuzluk, silahlı çatışmaların ve siyasi karışıklıkların yarattığı sorunlar, ülkelerin katı sınır politikaları ve vize uygulamaları gibi çok çeşitli etkenlerin suçun işlenmesini hazırlayan nedenler olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Failleri bu suçu işlemeye yönelten saikler, mağdurları savunmasız hale getiren ve tacirlerin eline düşüren nedenler, suçun işlenmesini hazırlayan, kolaylaştıran, insan ticareti fiillerinin artmasında ve yaygınlaşmasında rol oynayan başlıca faktörlerdendir."

 

 

"İŞBİRLİĞİ ŞART"

İnsan ticareti ile mücadele amacıyla dünyada ve  Türkiye'de atılan adımlar ve yapılan hukuksal düzenlemeler hakkında da bilgi veren Önder Bakan, işbirliği yapılmasının önemine işaret etti. Bakan, "Modern insan hakları teorisinin temelini oluşturan ve insanın doğuştan sahip olduğu insan onuru ve haklarını tamamen yok sayan insan ticareti suçuna karşı etkili bir şekilde mücadele edebilmek için tam manasıyla işbirliği gerekmektedir." diye konuştu.

 

İNSAN TİCARETİ KOMİSYONU KURULDU

Türkiye'nin, insan ticareti suçuyla mücadele alanında Belarus,  Gürcistan,  Kırgızistan,  Moldova ve  Ukrayna ile insan ticaretiyle mücadelede işbirliği protokolleri ve 96 ülke ile de güvenlik işbirliği anlaşması imzaladığını hatırlatan Bakan, ulusal işbirliğini etkin kılmak için de 2016 yılı içerisinde yürürlüğe giren İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile İnsan Ticareti Komisyonunun kurulduğunu kaydetti.

 

3 BİN PERSONEL BİLİNÇLENDİRİLDİ

İnsan ticareti suçuyla mücadele kapsamında  İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aktaran Bakan, "Göç İdaresi, kolluk kuvvetleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personeli başta olmak üzere toplamda 3 bin 983 ilgili personele eğitimler verilmiştir. 2014 yılından itibaren toplamda 4 bin 350 muhtemel insan ticareti mağduruyla mülakat gerçekleştirilmiş ve bunlardan 502'si insan ticareti mağduru olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan 502 kişinin 418'i mağdur destek hizmetlerinden yararlanmıştır" dedi.

 

TEK KURUM YETERLİ DEĞİL

 İnsan ticaretinin ulusal düzeyde olduğu kadar, uluslararası düzeyde de işbirliği ve koordinasyon içinde mücadele edilmesi gereken bir suç türü olduğunu vurgulayan Bakan, "Gelişmekte olan devletlerin yanı sıra gelişmiş devletlerde de sıkça görülen bu suç türü ile mücadelede ulusal sınırlar içerisinde ne kadar güçlü olunursa olunsun, tek bir kurumun insan ticareti suçu ile mücadele etmesi mümkün değildir. İnsan ticareti ile mücadele, etkin bir hukuk sistemi ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında sıkı bir işbirliğine dayanmaktadır" diye konuştu. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Vekili Bakan'ın konuşmasının ardından, insan ticareti ile mücadele konulu kısa filmlerin yayınlandığı çalıştay, basına kapalı olarak devam etti.

Hit: 351

Haberler